• рос
  • |
  • укр
  •  
  • Login

Новини за міткою:

Duster

10 порад журналістам, які висвітлюють ситуацію, пов

Неофіційний переклад статті Тайлера Мулкахея виконано за підтримки проєкту Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні Неофіційний переклад статті Тайлера Мулкахея виконано за підтримки проєкту Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки… Детектор медіа

Оголошено конкурс Художній переклад програми ЄС Креативна Європа. Також вітається переклад лауреатів Літературної премії Європейського Союзу. Оголошено конкурс Художній переклад програми ЄС Креативна Європа. Яку підтримку надає цей конкурс? Забезпечує підтримку ініціатив з перекладу і… Gurt.org.ua

заохочення перекладу та промоції лауреатів Літературної премії Європейського Союзу; переклад, видавництво, поширення та промо пакету обраних художніх творів з високою мистецькою цінністю; Конкурс «Художній переклад» забезпечує підтримку ініціатив з перекладу і популяризації художніх творів через… Читомо

Офіційний переклад українською мовою:Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 931/2011 від 19 вересня 2011 року про вимоги щодо простежуваності, встановлені в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 178/2002 для харчових продуктів тваринного походження (затверджений переклад українською… Євроінтеграційний портал

Офіційний переклад українською мовою:Рішення Комісії від 28 квітня 1999 року про заснування Європейскього бюро боротьби із шахрайством (OLAF) (SEC (199) 802) (1999/352/ЄС, ЄСВС, Євратом) (затверджений переклад українською мовою) Міжінституційна угода від 25 травня 1999 року між Європейським… Євроінтеграційний портал

управління безпекою в межах Співтовариства та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95 (затверджений переклад українською мовою)Директива Європейського Парламенту і Ради 2003/25/ЄС від 14 квітня 2003 року про спеціальні вимоги до остійності пасажирських суден типу ро-ро (затверджений переклад українською мовою)Директива (ЄС) 2017/2397 Європейського Парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС (затверджений переклад українською мовою) Офіційний переклад українською мовою:Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року про контроль державою порту (Нова редакція) (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)Директива Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року про мінімальні санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги до... Євроінтеграційний портал

Офіційний переклад українською мовою:Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/27/ЄС від 11 березня 2008 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2001/18/ЄС про навмисне вивільнення у довкілля генетично модифікованих організмів, що стосується виконавчих повноважень, наданих Комісії… Євроінтеграційний портал

1738/2005, (ЄС) № 698/2006, (ЄС) № 377/2008 та (ЄС) № 823/2010 стосовно Міжнародної стандартної класифікації освіти (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 763/2008 від 9 липня 2008 року про переписи населення та житлового… Євроінтеграційний портал

Офіційний переклад українською мовою:Директива Ради 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами (затверджений переклад українською мовою)Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, і скасування директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 2003/122/Євратом (затверджений переклад українською мовою)Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива (затверджений переклад українською мовою)Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2009/71/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок (затверджений переклад українською мовою)Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017, яким затверджується мережевий кодекс гармонізованих структур тарифів на послуги транспортування газу (затверджений переклад українською мовою)Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 від 16 березня 2017, яким запроваджується мережевий кодекс щодо механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та яким скасовується Регламент (ЄС) № 984/2013 (затверджений переклад українською мовою)Регламент Комісії (ЄС) 703/2015 від 30 квітня 2015 року, яким Офіційний переклад українською мовою:Директива Ради 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами​ (затверджений переклад українською мовою)Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для... Євроінтеграційний портал

Офіційний переклад українською мовою:Повідомлення Комісії про поводження зі знеціненими активами в банківському секторів Співтовариства (2009/С 72/01) (затверджений переклад українською мовою)Повідомлення Комісії про застосування з 1 серпня 2013 року правил державної допомоги до заходів підтримки… Євроінтеграційний портал

Офіційний переклад українською мовою:Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (нова редакція) (затверджений переклад українською мовою) Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (затверджений переклад українською мовою)Конвенція про процедуру спільного транзиту (затверджений переклад українською мовою) Повідомлення Комісії «Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року (Текст стосується ЄЕП) (2016/C 272/01) (затверджений переклад українською мовою) Регламент Ради (ЄС) № 515/97 від 13 березня 1997 року про взаємну допомогу між адміністративними органами держав-членів та співпрацю між ними і Комісією для забезпечення правильного застосування законодавства з митних та аграрних питань (затверджений переклад українською мовою) Офіційний переклад українською мовою:Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (нова редакція)​ (затверджений переклад українською мовою)​Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (затверджений переклад українською мовою)Конвенція про процедуру спільного транзиту (затверджений переклад українською... Євроінтеграційний портал

Офіційний переклад українською мовою:Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 182/2011 від 16 лютого 2011 року про встановлення правил і загальних принципів стосовно механізмів контролю державами-членами здійснення Комісією виконавчих повноважень (затверджений переклад українською… Євроінтеграційний портал

/29/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку простих посудин високого тиску (затверджений переклад українською мовою)Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/90/ЄС від 23 липня 2014 року про суднове обладнання та про скасування Директиви… Євроінтеграційний портал

База законодавства ЄС Переклади актів acquis ЄС на українську мову, які були здійснені Міністерством юстиції України Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512 на Урядовому порталі оприлюднюються затверджені переклади актів acquis ЄС, пов’язані з виконанням… Євроінтеграційний портал

Директива Європейського Парламенту і Ради 2007/2/ЄС від 14 березня 2007 року про створення Інфраструктури просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE) (затверджений переклад українською мовою) Директива Європейського Парламенту і Ради 2007/2/ЄС від 14 березня 2007 року про… Євроінтеграційний портал

Директива Ради 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосовно обов'язкового автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування (затверджений переклад українською мовою)Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на… Євроінтеграційний портал

The post Український ПЕН визначив перекладачів книжки Асєєва іноземними мовами appeared first on Читомо. 10 лютого Український ПЕН завершив прийом заявок від перекладачів, які зголосилися взяти участь у конкурсі на переклад збірки есеїв Станіслава Асєєва «В Ізоляції» англійською та німецькою… Читомо

Водійське посвідчення міжнародного зразка 2020: правда і вигадка

Українські водійські права в Європі - чи дійсні вони? Українські водійські права в Європі – чи дійсні вони? А що таке права міжнародного зразка? Чи не вичерпали вони себе і кому потрібні сьогодні? У мережі чимало неправдивої інформації на ці теми, але "Авто24" знає достовірні відповіді. Водійські… Закарпатський Кореспондент

копія договору з видавництвом на переклад та видання книжки; У рамках програми PEN Ukraine Translation Fund Grants Український ПЕН за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» надасть два ґранти на переклад книжки «В Ізоляції» Станіслава Асєєва англійською та німецькою мовами. Станіслав Асєєв… Читомо

Тексти в собі я люблю більше, ніж себе в текстах. Насправді, я почав перекладати з поезії, бо там менше літер. «Ранкова кава з перекладачами» — це формат дружніх розмов, започаткований літературно-перекладацьким фестивалем TRANSLATORIUM у 2018 році. У неформальній атмосфері фахівці діляться своїм… Читомо

наступна(Ctrl →)